Kompania Spartan


Fatal

Fatal

Liczba członków: 83

Zał. 09.07.2018

Check them out!

Aktywność na forum


Wszystkie odznaki


Nogami do przodu

Nogami do przodu

Udał ci się pierwszy zrzut na HaloWaypoint.com

Halo 5: Guardians MP Beta

Halo 5: Guardians MP Beta

Halo 5: Guardians MP Beta participant.

Statistician

Statistician

View your Service Record on the web.

Enlisted

Enlisted

Become a member of an active Spartan Company.