Kompania Spartan


Fatal

Fatal

Liczba członków: 73

Zał. 09.07.2018

Arena and BTB.

Invite only.
ALL requests are denied or blocked.

Members Social Media

Aktywność na forum


Wszystkie odznaki


Nogami do przodu

Nogami do przodu

Udał ci się pierwszy zrzut na HaloWaypoint.com

Halo 5: Guardians MP Beta

Halo 5: Guardians MP Beta

Halo 5: Guardians MP Beta participant.

Statistician

Statistician

View your Service Record on the web.

Enlisted

Enlisted

Become a member of an active Spartan Company.