Biografia


I play SWAT. And I win. If i had my choice of team, my buddies and I would win every time.

Aktywność na forum


Wszystkie odznaki


Nogami do przodu

Nogami do przodu

Udał ci się pierwszy zrzut na HaloWaypoint.com

Statistician

Statistician

View your Service Record on the web.