Aktywność na forum


Wszystkie odznaki


Nogami do przodu

Nogami do przodu

Udał ci się pierwszy zrzut na HaloWaypoint.com

Statistician

Statistician

View your Service Record on the web.

Fireteam Raven Player

Fireteam Raven Player

Awarded to players of Halo: Fireteam Raven.